Zapytania Ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
4/DB/2022
Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 1 lutego 2022 r. do godz.10:00 25.01.2022 01.02.2022
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 25.01.2022
Załącznik nr 2 - Formularz oferty 25.01.2022
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 27.01.2022
3/BP/2022
Wykonanie oceny produktów dostarczonych w ramach grantu „Zaufane inteligentne statystyki - Web Intelligence Network - 2020-PL-SmartStat” w latach 2022 – 2025” . Performing evaluation of products granted as part of "Trusted Smart Statistics - Web Intelligence Network - 2020-PL-SmartStat" 2022 – 2025”. Termin składania ofert: do dnia 2 lutego 2022 r. do godz. 14:00 24.01.2022 02.02.2022
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 24.01.2022
Appendix no. 1 „Description of the subject matter of the contract" 24.01.2022
Załącznik nr 2 - Formularz oferty – część nr 1 24.01.2022
Appendix no. 2 Offer – Part no. 1 24.01.2022
Załącznik nr 3 - Formularz oferty – część nr 2 24.01.2022
Appendix no. 3 Offer – Part no. 2 24.01.2022
Załącznik nr 4 - Formularz oferty – część nr 3 24.01.2022
Appendix no. 4 Offer – Part no. 3 24.01.2022
REQUEST FOR PROPOSAL 24.01.2022
Modyfikacja zapytania ofertowego 28.01.2022
Modification Request for Proposal 28.01.2022
79/DB/2021
Usługi napraw i konserwacji kserokopiarek i faksów w GUS. Termin składania ofert: do dnia 7 stycznia 2022 r. do godz. 12:00 29.12.2021 07.01.2022
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 29.12.2021
Załącznik nr 2 – Formularz oferty 29.12.2021
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy 29.12.2021
76/DB/2021
Wykonywanie usług dezynsekcji i deratyzacji w budynku Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Warszawie, al. Niepodległości 208 oraz na terenie zewnętrznym w tym usytuowanych na nim garażach. Termin składania ofert: do dnia 10-12-2021, do godz. 14:00 03.12.2021 10.12.2021
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 03.12.2021
Załącznik nr 2 – Formularz oferty 03.12.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia do zapytania ofertowego 08.12.2021
Załącznik nr 2 – Formularz oferty zmieniony w dniu 8-12-2021 r. 08.12.2021
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 09.12.2021
Wyjaśnienia II do zapytania ofertowego 09.12.2021
47/DB/2021
Zakup oraz dostawa książek i publikacji specjalistycznych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego od dnia 03.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Termin składania ofert: do dnia 07-12-2021, do godz. 14:00 30.11.2021 07.12.2021
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 30.11.2021
Załącznik nr 2 – Formularz oferty 30.11.2021
75/DB/2021
Realizacja tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz weryfikacja językowa i techniczno – merytoryczna tłumaczeń na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: do dnia 06-12-2021, godz. 14:00 29.11.2021 06.12.2021
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 29.11.2021
Załącznik nr 2 – Formularz oferty 29.11.2021
Wyjaśnienia zapytania ofertowego 29.11.2021
74/DB/2021
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Termin składania ofert: do dnia 06-12-2021, godz. 12:00 29.11.2021 06.12.2021
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 29.11.2021
Załącznik nr 2 – Formularz oferty 29.11.2021
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy 29.11.2021
77/DB/2021
Opracowanie ekspertyzy pożarowej w zakresie dostosowania budynku oraz otoczenia Głównego Urzędu Statystycznego Al. Niepodległości 208 do obowiązujących przepisów PPOŻ. Termin składania ofert: do dnia 1-12-2021 r., do godz. 10:00 26.11.2021 01.12.2021
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia 26.11.2021
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Formularz oferty 26.11.2021
73/DB/2021
Prenumerata prasy oraz wydawnictw specjalistycznych krajowych i zagranicznych w formie papierowej i elektronicznej dla Głównego Urzędu Statystycznego na 2022 rok Termin składania ofert: do dnia 03-12-2021, do godz. 12:00 17.11.2021 03.12.2021
Załącznik nr 1 – OPZ 17.11.2021
Załącznik nr 2 – Formularz oferty 17.11.2021
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy 17.11.2021
Wyjaśnienia zapytania ofertowego z dn. 18.11.2021 r. 18.11.2021
Wyjaśnienia zapytania ofertowego II 18.11.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia do zapytania ofertowego 22.11.2021
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 22-11-2021 r. 22.11.2021
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy- zmieniony w dniu 22-11-2021 r. 22.11.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia II do zapytania ofertowego 23.11.2021
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 23-11-2021 r. 23.11.2021
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - zmieniony w dniu 23-11-2021 r. 23.11.2021
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy - zmieniony w dniu 23-11-2021 r. 23.11.2021
Modyfikacja zapytania ofertowego 24.11.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia III do zapytania ofertowego 30.11.2021
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 30-11-2021 r. 30.11.2021
71/ST/PDS/POPC/2021
Świadczenie usług asysty eksperckiej na rzecz Zamawiającego związanych z realizacją projektu „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa (PDS)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) – działanie 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Termin składania ofert: do dnia 3 listopada 2021 r. do godziny 10:00. 20.10.2021 03.11.2021
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia OPZ 20.10.2021
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Formularz oferty 20.10.2021
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - wzór logo 20.10.2021
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 20.10.2021
Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego - Wykaz osób po stronie Zamawiającego 20.10.2021
Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 20.10.2021
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Weronika Danowska (Wydział Zamówień Publicznych)
Publikujący najnowszą informację: Weronika Danowska (Wydział Zamówień Publicznych)
Wytworzenie najnowszej informacji: 02.10.2023
Publikacja najnowszej informacji: 02.10.2023 19:46
Sprawdź historię zmian
1    7  8  9  10  11  12  13  14  15    29
Do góry