Wstępne konsultacje rynkowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
3/GP/DT/2014
Dialog Techniczny: „Wdrażanie systemu kontroli zarządczej w GUS”; Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym: 07-08-2014 r. 30.07.2014
Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym 30.07.2014
Protokół oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym 11.08.2014
Wyjaśnienia do dialogu 13.08.2014
Protokół z dialogu technicznego - INCUBE CPM Sp. z o. o. 24.09.2014
Protokół z dialogu technicznego - AMPOL Sp. z o . o. 24.09.2014
Protokół z dialogu technicznego - BAZY i SYTEMY BANKOWE Sp. z o . o. 24.09.2014
Protokół z dialogu technicznego - BOC Information Technologies Consulting Sp. z o . o. 24.09.2014
Zawiadomienie o zakończeniu dialogu technicznego 24.09.2014
Podsumowanie dialogu technicznego 15.01.2015
2/DT/SISP-2/2014
Dialog techniczny: Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego 29.01.2014
Wstępny opis przedmiotu dialogu technicznego 29.01.2014
Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym 29.01.2014
Wyjaśnienia do dialogu technicznego 17.02.2014
Zawiadomienie o zakończeniu dialogu technicznego 17.03.2014
APIUS TECHNOLOGIES Koncepcja rozwiązania 29.04.2014
Ocena wpływu dialogu technicznego 2/DT/SISP-2/na postępowanie dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń elektronicznych 29.04.2014
Ocena wpływu dialogu technicznego 2/DT/SISP-2/2014 na postępowanie zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego 29.04.2014
Podsumowanie dialogu technicznego 29.04.2014
Protokół oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym 2/DT/SISP-2/2014 30.04.2014
Pytania do dialogu technicznego 2/DT/SISP-2/2014 30.04.2014
1/SISP-2/2014
Dialog techniczny: Modernizacja sieci LAN w jednostkach statystyki publicznej wraz z zapewnieniem dostępu do Internetu 27.01.2014
Wstępny opis przedmiotu dialogu technicznego 27.01.2014
Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym 27.01.2014
Wyjaśnienia do dialogu technicznego 13.02.2014
Wyjaśnienia 2 do dialogu technicznego 17.02.2014
Zawiadomienie o zakończeniu dialogu technicznego 17.03.2014
Protokół oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym 1/SISP-2/2014 30.04.2014
Pytania do dialogu technicznego 1/SISP-2/2014 30.04.2014
HP - Odpowiedzi na pytania do dialogu technicznego 30.04.2014
HP - Odpowiedzi na pytania do dialogu technicznego - załącznik 30.04.2014
HP - Prezentacja 30.04.2014
HP - Protokół z prezentacji 30.04.2014
TELSAR - Odpowiedzi na pytania do dialogu technicznego 30.04.2014
TELSAR - Odpowiedzi na pytania do dialogu technicznego - załącznik 30.04.2014
TELSAR - Prezentacja 30.04.2014
TELSAR - Protokół z prezentacji 30.04.2014
INTEGRATED SOLUTIONS - Odpowiedzi na pytania do dialogu technicznego 30.04.2014
INTEGRATED SOLUTIONS - Odpowiedzi na pytania do dialogu technicznego - załącznik 30.04.2014
PASSUS - Odpowiedzi na pytania do dialogu technicznego 30.04.2014
PASSUS - Odpowiedzi na pytania do dialogu technicznego - załącznik 30.04.2014
PASSUS - Prezentacja 30.04.2014
PASSUS - Protokół z prezentacji 30.04.2014
PASSUS - Pytania do prezentacji 30.04.2014
PASSUS - Odpowiedzi na pytania do prezentacji 30.04.2014
CISCO - Wycena 30.04.2014
CISCO - Załącznik 30.04.2014
CISCO - Prezentacja 30.04.2014
CISCO - Protokół z prezentacji 30.04.2014
CISCO - Wezwanie do wyjaśnienia tajemnicy przedsiębiorstwa 30.04.2014
CISCO - Oświadczenie o odtajnieniu 30.04.2014
APIUSS - Koncepcja rozwiązania 30.04.2014
APIUSS - Prezentacja 30.04.2014
APIUSS - Protokół z prezentacji 30.04.2014
Ocena wpływu dialogu technicznego 30.04.2014
Podsumowanie dialogu technicznego 30.04.2014
Informacja dotycząca plików dźwiękowych 13.05.2014
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Monika Kowalczyk Wydział Zamówień Publicznych
Publikujący najnowszą informację: Agnieszka Maciejska Departament Edukacji i Komunikacji
Publikacja najnowszej informacji: 29.09.2022 13:25
Sprawdź historię zmian
Do góry