Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
34/ST/SPIS/PN/2019
Dostawa systemu zabezpieczeń typu firewall wraz z wdrożeniem i usługami wsparcia technicznego w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym. Termin składania ofert – 4.09.2019 r. do godz. 10:00. Zmiana terminu składania ofert. Termin składania ofert upływa w dniu – 18.09.2019 r. do godz. 10:00. 19.08.2019 18.09.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 19.08.2019
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 28.08.2019
Sprostowanie ogłoszenia 28.08.2019
SIWZ (plik w formacie PDF) - zmieniona w dniu 28-08-2019 28.08.2019
SIWZ (plik w formacie DOC) - zmieniona w dniu 28-08-2019 28.08.2019
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 28-08-2019 28.08.2019
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, FO (wzór) - zmieniony w dniu 28-08-2019 28.08.2019
Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy, FC (wzór) - zmieniony w dniu 28-08-2019 28.08.2019
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) - zmieniony w dniu 28-08-2019 28.08.2019
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ II 29.08.2019
Sprostowanie ogłoszenia 29.08.2019
Załącznik nr 5 do SIWZ – Instrukcja wypełniania JEDZ (wzór)- zmieniona w dniu 29-08-2019 29.08.2019
Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE - zmieniony w dniu 29-08-2019 29.08.2019
Informacja o wpłynięciu odwołania 29.08.2019
Wyjaśnienia SIWZ 30.08.2019
Wyjaśnienia SIWZ II 03.09.2019
Informacja o wycofaniu odwołania 04.09.2019
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ III 11.09.2019
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 11-09-2019 11.09.2019
Protokół z otwarcia ofert 18.09.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty 07.10.2019
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy GUS)
Publikujący najnowszą informację: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy GUS)
Publikacja najnowszej informacji: 22.01.2020 14:01
Sprawdź historię zmian
Do góry