Polska Statystyka Publiczna

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Statystyka publiczna stanowi niezbędny element w informacyjnym systemie społeczeństwa demokratycznego, dostarczając organom władzy państwowej, administracji publicznej rządowej i samorządowej, sektorowi gospodarczemu i społeczeństwu oficjalnych danych statystycznych o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowisku naturalnym.

Badania statystyczne realizowane w danym roku określane są w formie rocznych programów badań statystycznych statystyki publicznej.

Realizacja tych badań wymaga prowadzenia wielu prac powiązanych ściśle z tematyka programową. Są to prace prowadzone w ramach systemu statystycznego, wykonywane w różnych okresach czasowych, przeważnie jako zadania wieloletnie, bądź stałe.


Struktura Polskiej Statystyki Publicznej przedstawia się następująco:

Do góry