Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.28. Kultura

1. Symbol badania
1.28.02
2. Temat badania
Działalność w zakresie kinematografii
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji charakteryzujących produkcję filmową, rynek dystrybucji filmów pełnometrażowych oraz ofertę kinową i jej wykorzystanie.

Realizacja potrzeb użytkowników:
  • administracja rządowa - centralna
  • administracja samorządowa - województwo
  • organizacje międzynarodowe
  • indywidualni odbiorcy zagraniczni
  • indywidualni odbiorcy krajowi
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej: zajmujące się produkcją filmów, dystrybucją i publiczną projekcją filmów.

7. Zakres przedmiotowy
Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność kulturalno-edukacyjna. Działalność w dziedzinie kinematografii. Informacje o sprawozdawcy. Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej. Obciążenie respondentów. Obiekty działalności kulturalnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pracujący, w tym zatrudnieni.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Kina stałe i ruchome, w przekrojach: województwa, regiony, podregiony, powiaty, miasto-wieś (dla kin stałych), formy własności.
Miejsca na widowni kin stałych, w przekrojach: województwa, regiony, podregiony, powiaty, formy własności.
Seanse w kinach, w przekrojach: województwa, regiony, podregiony, powiaty, formy własności.
Produkcja filmów, w przekrojach: metraż, gatunek, przeznaczenie (kino, telewizja), nośnik, województwa.
Opracowanie filmów zagranicznych (wgranie głosu lektora, tłoczenie napisów itp.), w przekrojach: metraż, nośnik, województwa.
Dubbingowanie filmów zagranicznych, w przekrojach: nośnik.
Produkcja debiutów filmowych, w przekrojach: metraż, gatunek.
Źródła finansowania, w przekrojach: filmy kinowe, filmy telewizyjne, metraż.
Filmy długometrażowe wprowadzone do rozpowszechniania w ciągu roku, w przekrojach: daty premiery liczba kopii kraj produkcji liczba widzów wielkość przychodów ze sprzedaży biletów.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
  • Kultura w 2018 r. (wrzesień 2019),
  • Polska w liczbach 2019 (maj 2019),
  • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (grudzień 2019),
  • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019),
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019).
Do góry