Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Źródło danych:
KK-1 - roczne sprawozdanie o filmach długometrażowych wprowadzonych do rozpowszechniania w kinach

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty gospodarki narodowej zaklasyfikowane wg PKD do podklasy 59.13.Z;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 16 lutego 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Polski Instytut Sztuki Filmowej
Polski Instytut Sztuki Filmowej;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 1 marca 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Działalność w dziedzinie kinematografii. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.28.02
Do góry