Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Prokuratura Krajowa
Źródło danych:
PK-DB4 - sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
prokuratury okręgowe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 16 kwietnia 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 16 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 15 października 2018 r. za trzy kwartały 2018 r., do 18 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
prokuratury regionalne
prokuratury regionalne;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 20 kwietnia 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 20 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 19 października 2018 r. za trzy kwartały 2018 r., do 18 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Prokuratura Krajowa
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Zatrudnienie i wynagrodzenie.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.05
Do góry