Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.48. Działalność transportowa, poczta i telekomunikacja

1. Symbol badania
1.48.06
2. Temat badania
Poczta
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o poziomie i strukturze usług pocztowych i infrastrukturze pocztowej.

Realizacja potrzeb użytkowników:
 • administracja państwowa
 • administracja rządowa - centralna
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni
 • indywidualni odbiorcy krajowi
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej: prowadzące działalność pocztową, Urząd Komunikacji Elektronicznej.

7. Zakres przedmiotowy
Abonenci radia i telewizji. Infrastruktura i usługi pocztowe.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Liczba operatorów pocztowych, w przekrojach: obszar działania, kraj, województwa.
Liczba placówek pocztowych (operator wyznaczony oraz operatorzy pozostali) z wydzieleniem placówek w gminach miejskich i gminach miejsko-wiejskich, w przekrojach: kraj, województwa.
Liczba usług pocztowych, w przekrojach: przesyłki listowe ogółem, w tym w ramach usług powszechnych i usług wchodzących w zakres usług powszechnych, paczki pocztowe ogółem, w tym w ramach usług powszechnych i usług wchodzących w zakres usług powszechnych, przesyłki reklamowe, druki bezadresowe, przesyłki pocztowe przesyłane przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przekazy pocztowe, przesyłki kurierskie, w podziale na obrót krajowy i obrót zagraniczny (nadane za granicę i przyjęte z zagranicy).
Liczba skrzynek pocztowych nadawczych.
Liczba abonentów radia i telewizji, w przekrojach: kraj, województwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Transport – wyniki działalności w 2018 r. (sierpień 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (grudzień 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019).
Dziedzinowe Bazy Wiedzy:
 • DBW Transport i Łączność – Łączność/Podstawowe dane o poczcie i telekomunikacji (październik 2019).
Inne bazy danych:
 • Bank Danych Lokalnych – Łączność (listopad 2019).
Do góry