Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.29. Zdrowie i ochrona zdrowia

1. Symbol badania
1.29.17
2. Temat badania
Narodowy Rachunek Zdrowia
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o wydatkach na ochronę zdrowia (publicznych i prywatnych) według klasyfikacji ICHA w celu zabezpieczenia potrzeb odbiorców krajowych (m.in. MZ) i zagranicznych, w tym coroczne przekazanie danych w postaci Wspólnego Kwestionariusza OECD/Eurostat/WHO.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
 • - rozporządzenie Komisji (UE) 2015/359 z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w odniesieniu do statystyk w zakresie wydatków na ochronę zdrowia i jej finansowania (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 62 z 06.03.2015, str. 6)
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • administracja rządowa - centralna
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • organizacje międzynarodowe
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
 • inny użytkownik
6. Zakres podmiotowy
Finansowanie ochrony zdrowia.

7. Zakres przedmiotowy
Narodowy Rachunek Zdrowia.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Bieżące wydatki na ochronę zdrowia, zestawione zgodnie z międzynarodową metodologią SHA2011, w przekrojach: HF – schematy finansowania ochrony zdrowia (wydatki publiczne i prywatne), HC – klasyfikacja funkcjonalna świadczonych usług opieki zdrowotnej HC – klasyfikacja funkcjonalna świadczonych usług opieki zdrowotnej, HP – dostawcy usług opieki zdrowotnej HF – schematy finansowania ochrony zdrowia (wydatki publiczne i prywatne), HP – dostawcy usług opieki zdrowotnej HF – schematy finansowania ochrony zdrowia (wydatki publiczne i prywatne), FS - przychody schematów finansowania.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Komunikaty i obwieszczenia:
 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2016 r. (wrzesień 2018),
 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2017 r. (wrzesień 2019),
 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2018 r. (wrzesień 2020).
Publikacje GUS:
 • Zdrowie i ochrona zdrowia w 2017 r. (grudzień 2018),
 • Zdrowie i ochrona zdrowia w 2018 r. (grudzień 2019),
 • Zdrowie i ochrona zdrowia w 2019 r. (grudzień 2020).
Bazy danych:
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Health (czerwiec 2020),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Health care (październik 2020).
Do góry