Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Źródło danych:
System Obsługi Emerytur i Rent Służby Więziennej - System Informatyczny EMERYT

MS SI EMERYT 02 - dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Ministerstwo Sprawiedliwości;

Raz w roku do 15 lutego 2018 r. za rok 2016 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Ministerstwo Sprawiedliwości;

Raz w roku do 15 lutego 2019 r. za rok 2017 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Ministerstwo Sprawiedliwości;

Raz w roku do 14 lutego 2020 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Narodowy Rachunek Zdrowia.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.17
Do góry