Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Źródło danych:
System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej

UKE SIIS 01 - dane dotyczące liczby usług dostępu do Internetu szerokopasmowego na terytorium RP oraz liczby budynków osiągalnych przez systemy telekomunikacyjne dostępowe

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Urząd Komunikacji Elektronicznej;

Raz w roku do 3 czerwca 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT).
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.43.14
Do góry