Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Centralny Zarząd Służby Więziennej
Źródło danych:
SI Emeryt Służby Więziennej

SW SI EMERYT 01 - dane dotyczące świadczeń systemu zaopatrzeniowego w służbie więziennej

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Centralny Zarząd Służby Więziennej;

Raz w roku do 30 marca 2018 r. za rok 2017 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ubezpieczenia społeczne w tym dotyczące rolników.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.01
Do góry