Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
sądy okręgowe
Źródło danych:
Systemy informacyjne dotyczące orzeczeń w zakresie rozwodów i separacji

SO RiS 01 - dane dotyczące orzeczeń w zakresie rozwodów i separacji

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
sądy okręgowe;

Raz w kwartale do 4 kwietnia 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 4 lipca 2018 r. za II kwartał 2018 r., do 3 października 2018 r. za III kwartał 2018 r., do 4 stycznia 2019 r. za IV kwartał 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
serwer centralny GUS
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Aktywność ekonomiczna. Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Małżeństwa. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Rozwody i separacje.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Data urodzenia dziecka. Data urodzenia osoby rozwiedzionej/separowanej. Data zawarcia związku małżeńskiego. Obywatelstwo. PESEL. Wykształcenie.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.21.02
Do góry