Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Sąd Najwyższy
Źródło danych:
System informacyjny Sądu Najwyższego

SN SI 01 - dane dotyczące spraw do rozstrzygnięcia w SN

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Sąd Najwyższy;

Raz w roku do 18 czerwca 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Sądownictwo.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.03
Do góry