Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
podmioty zarządzające lotniskami o rocznym ruchu pasażerów 15 tys. i większym
Źródło danych:
Systemy informacyjne podmiotów zarządzających lotniskami o rocznym ruchu pasażerów 15 tys. i większym

PZL PL 01 - dane o przewozach samolotami polskich i obcych przewoźników lotniczych do lub z portów polskich

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty zarządzające lotniskami o rocznym ruchu pasażerów 15 tys. i większym;

Raz w kwartale do 31 sierpnia 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 30 listopada 2018 r. za II kwartał 2018 r., do 28 lutego 2019 r. za III kwartał 2018 r., do 31 maja 2019 r. za IV kwartał 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Porty lotnicze.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.48.08
Do góry