Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
powiatowe urzędy pracy
Źródło danych:
Rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy

PUP RBPP 01 - dane dotyczące osób fizycznych zarejestrowanych jako bezrobotne

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
powiatowe urzędy pracy;

Raz w roku do 31 stycznia 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy. Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Dane adresowe i terytorialne. Niepełnosprawni według stopnia niepełnosprawności. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Przeszłość zawodowa. Rodzaj prowadzonej działalności. Świadczenia z pomocy społecznej.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.25.11
Do góry