Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
podmioty przekazujące środki krajowe na koordynowane transgranicznie działania badawczo-rozwojowe
Źródło danych:
Systemy informacyjne podmiotów przekazujących środki krajowe na koordynowane transgranicznie działania badawczo-rozwojowe

PPŚ TBR 01 - dane dotyczące krajowych środków publicznych na koordynowane transgranicznie działania badawczo rozwojowe

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty przekazujące środki krajowe na koordynowane transgranicznie działania badawczo-rozwojowe;

Raz w roku do 27 grudnia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Działalność badawcza i rozwojowa.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.43.01
Do góry