Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Źródło danych:
Zestawienie w zakresie liczby operacji lotniczych według portów

PAZP OL 01 - dane w zakresie liczby operacji lotniczych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej;

Raz w roku do 31 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Porty lotnicze.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.48.08
Do góry