Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
okręgowe stacje chemiczno-rolnicze
Źródło danych:
System informacyjny o zanieczyszczeniach pochodzenia rolniczego

OSCR SI 01 - dane dotyczące badań na zawartość azotu mineralnego w glebach

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza;

Raz w roku do 13 września 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Monitoring wód podziemnych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.05
Do góry