Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Narodowy Instytut Dziedzictwa
Źródło danych:
Baza danych rejestru i ewidencji zabytków

NID REZ 01 - dane dotyczące parków i ogrodów historycznych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Narodowy Instytut Dziedzictwa;

Raz w roku do 29 sierpnia 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Parki i ogrody historyczne.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.07
Do góry