Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Naczelna Izba Aptekarska
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący farmaceutów uprawnionych do wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

NIA SI 01 - dane o farmaceutach

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Naczelna Izba Aptekarska;

Raz w roku do 18 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy demograficzne osób. Dane identyfikacyjne. Kadra medyczna. Obywatelstwo, kraj urodzenia.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.06
Do góry