Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Środowiska
Źródło danych:
Rejestr Zamierzonego Uwalniania GMO do Środowiska; Rejestr Zamkniętego Użycia GMM; Rejestr Zamkniętego Użycia GMO

MŚ GMOuż_GMM_GMOuw 01 - dane dotyczące wydanych decyzji przez Ministra Środowiska na uwolnienie GMO do środowiska, na zamknięte użycie organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) oraz na zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMM)

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Ministerstwo Środowiska;

Raz w roku do 29 sierpnia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Organizmy genetycznie zmodyfikowane (GMO).
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.07
Do góry