Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Środowiska
Źródło danych:
Roczny raport z wydanych zezwoleń na międzynarodowy obrót zwierzętami i roślinami gatunków CITES

MŚ CITES 01 - dane dotyczące wydanych zezwoleń na import i (re)eksport określonych w CITES gatunków roślin i zwierząt

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Ministerstwo Środowiska;

Raz w roku do 30 sierpnia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Konwencja CITES.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.07
Do góry