Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Środowiska
Źródło danych:
System BDO

MŚ BDO 01 - dane dotyczące wytworzonych i zagospodarowanych odpadów, opakowań i odpadów opakowaniowych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Ministerstwo Środowiska;

Raz w roku do 28 września 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
bezpośredni dostęp do bazy danych;
Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Katowicach
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Gospodarka opakowaniami i odpadami poproduktowymi. Odpady inne niż komunalne. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.08
Do góry