Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Źródło danych:
Statystyczny system informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości

MS SI 01 - dane dotyczące sądownictwa powszechnego i wojskowego, pełnoletnich osądzonych, nieletnich, małoletnich pod nadzorem sądów, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, adopcji orzeczonych przez sąd, opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów, komorników, notariuszy, zakładów karnych i aresztów śledczych, tymczasowo aresztowanych i odbywających kary, warunkowo przedterminowo zwolnionych skazanych, Służby Więziennej

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Ministerstwo Sprawiedliwości;

3 razy w roku do 16 kwietnia 2019 r. za rok 2018 r. - w zakresie podstawowym, do 18 czerwca 2019 r. za rok 2018 r. - w zakresie rozszerzonym, do 16 września 2019 r. za rok 2018 r. - w zakresie rozszerzonym;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Komornicy. Nieletni i małoletni. Notariat. Placówki edukacyjne i wychowawcze. Pracujący, w tym zatrudnieni. Prawomocnie osądzeni. Sądownictwo. Więziennictwo. Wynagrodzenia.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.03
Do góry