Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Cyfryzacji
Źródło danych:
Centralna ewidencja pojazdów

MC CEPIK 02 - dane dotyczące pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, przyczep i naczep zarejestrowanych na terytorium RP

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Ministerstwo Cyfryzacji;

2 razy w roku do 29 sierpnia 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 28 lutego 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Parametry techniczne pojazdów drogowych. Pojazdy zarejestrowane na terytorium Polski.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.48.17
Do góry