Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Cyfryzacji
Źródło danych:
Centralna ewidencja pojazdów

MC CEPIK 01 - dane dotyczące pojazdów nowych zarejestrowanych po raz pierwszy na terytorium RP

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Ministerstwo Cyfryzacji;

Raz w kwartale do 30 kwietnia 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 27 lipca 2018 r. za II kwartał 2018 r., do 26 października 2018 r. za III kwartał 2018 r., do 28 stycznia 2019 r. za IV kwartał 2018 r., do 28 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Pojazdy zarejestrowane na terytorium Polski.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.48.17
Do góry