Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Rozwoju
Źródło danych:
Krajowy System Informatyczny SIMIK 07-13

MR KSI SIMIK 07-13 02 - dane dotyczące wykorzystania środków UE w zakresie wypłat z części UE na rzecz ostatecznych beneficjentów

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Ministerstwo Rozwoju;

Raz w kwartale do 25 czerwca 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 24 września 2018 r. za II kwartał 2018 r., do 27 grudnia 2018 r. za III kwartał 2018 r., do 26 marca 2019 r. za IV kwartał 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dotacje.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.03
Do góry