Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Obrony Narodowej
Źródło danych:
System informacyjny o wojskowych studentach i absolwentach uczelni, nad którymi nadzór sprawuje MON

MON SAU 01 - dane dotyczące wojskowych studentów i absolwentów uczelni, nad którymi nadzór sprawuje MON

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Ministerstwo Obrony Narodowej;

Raz w roku do 31 stycznia 2019 r. według stanu na 30 listopada 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

Raz w roku do 15 lutego 2019 r. według stanu na 30 listopada 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Absolwenci. Studenci.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.13, 1.27.05.
Do góry