Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Źródło danych:
Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym

MNiSW ZSIoNiSW 14 - dane ze sprawozdań z wykonania planu rzeczowo-finansowego na poziomie szkół wyższych (uczelnie publiczne)

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

Raz w roku do 30 sierpnia 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane bilansowe. Finanse szkół wyższych oraz szkół i placówek oświatowych. Koszty pracy. Nakłady inwestycyjne. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Studenci. Wynagrodzenia. Zatrudnienie.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.13, 1.27.05.
Do góry