Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Finansów
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych

MF SISJSFP 03 - dane dotyczące sprawozdań: Rb-27S, Rb-28S

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów;

2 razy w roku do 5 lutego 2018 r. za rok 2017 r. - pierwsze wyniki, do 21 marca 2018 r. za rok 2017 r. - dane wstępne;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Ministerstwo Finansów;

6 razy w roku do 5 maja 2018 r. za I kwartał 2018 r. - pierwsze wyniki, do 16 maja 2018 r. za I kwartał 2018 r. - dane wstępne, do 4 sierpnia 2018 r. za I półrocze 2018 r. - pierwsze wyniki, do 16 sierpnia 2018 r. za I półrocze 2018 r. - dane wstępne, do 7 listopada 2018 r. za trzy kwartały 2018 r. - pierwsze wyniki, do 14 listopada 2018 r. za trzy kwartały 2018 r. - dane wstępne;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dochody - klasyfikacja budżetowa. Przychody - klasyfikacja budżetowa. Rozchody - klasyfikacja budżetowa. Wydatki - klasyfikacja budżetowa.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.20
Do góry