Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Cyfryzacji
Źródło danych:
Rejestr PESEL

MC PESEL 02 - dane o liczbie i cechach osób zmieniających miejsce pobytu stałego w kraju

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Ministerstwo Cyfryzacji;

Raz w kwartale do 8 maja 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 7 sierpnia 2018 r. za II kwartał 2018 r., do 7 listopada 2018 r. za III kwartał 2018 r., do 12 lutego 2019 r. za IV kwartał 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy demograficzne osób. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Migracje. Obywatelstwo, kraj urodzenia.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Data urodzenia. Miejsce urodzenia. Obywatelstwo. PESEL. Płeć. Stan cywilny.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.21.03
Do góry