Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Źródło danych:
System administracyjny Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

LPR SA 01 - dane dotyczące działalności lotniczych zespołów ratownictwa medycznego

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe;

Raz w roku do 31 marca 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ratownictwo medyczne i pomoc doraźna.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.07
Do góry