Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
F-03dp - sprawozdanie o drogach publicznych i obiektach mostowych nieobejmowanych wartościową ewidencją księgową

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 6 września 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Obciążenie respondentów. Środki trwałe brutto.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.66.01
Do góry