Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Komisja Nadzoru Finansowego
Źródło danych:
System Nadzoru Pośredniego nad rynkiem emerytalnym

KNF SNP 03 - dane dotyczące Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz OFE

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Komisja Nadzoru Finansowego;

Raz w kwartale do 30 maja 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 30 sierpnia 2018 r. za II kwartał 2018 r., do 30 listopada 2018 r. za III kwartał 2018 r., do 28 lutego 2019 r. za IV kwartał 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Kapitałowe systemy emerytalne.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.03
Do góry