Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Komisja Nadzoru Finansowego
Źródło danych:
System informacyjny Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

KNF SIUKNF 01 - dane dotyczące banków komercyjnych, banków prowadzących działalność powierniczą i maklerską

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Komisja Nadzoru Finansowego;

Raz w kwartale do 15 maja 2018 r. według stanu na 31 marca 2018 r. - dane skorygowane, do 14 sierpnia 2018 r. według stanu na 30 czerwca 2018 r. - dane skorygowane, do 14 listopada 2018 r. według stanu na 30 września 2018 r. - dane skorygowane, do 14 lutego 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r. - dane skorygowane;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.62.02
Do góry