Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Komenda Główna Straży Granicznej
Źródło danych:
Centralna Baza Danych Straży Granicznej EWIDA

KGSG CBD EWIDA 01 - dane dotyczące wszczętych i zakończonych postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Komenda Główna Straży Granicznej;

2 razy w roku do 16 kwietnia 2019 r. za rok 2018 r. - w zakresie podstawowym, do 18 czerwca 2019 r. za rok 2018 r. - w zakresie rozszerzonym;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Przestępstwa stwierdzone.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.03
Do góry