Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Źródło danych:
System Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

KGPSP 02 - dane dotyczące zdarzeń akcji ratowniczych oraz ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej;

Raz w roku do 1 kwietnia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.06
Do góry