Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Komenda Główna Policji
Źródło danych:
Policyjne systemy informacyjne

KGP PSI 04 - dane dotyczące zamachów samobójczych usiłowanych i dokonanych, wypadków tonięcia

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Komenda Główna Policji;

Raz w roku do 17 czerwca 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Tonięcia/utonięcia. Zamachy samobójcze.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.06
Do góry