Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Źródło danych:
System informacji o narkotykach i narkomanii

KBPN SION 01 - dane dotyczące rynku narkotyków w zakresie: ceny rynkowe narkotyków, zażywanie narkotyków

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii;

Raz w roku do 29 marca 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Gospodarka nieobserwowana.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.08
Do góry