Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
jednostki naukowo-dydaktyczne oraz inne prowadzące ośrodki hodowli zwierzyny
Źródło danych:
System dotyczący planu łowieckiego

JND PŁ 01 - dane dotyczące rocznego łowieckiego planu gospodarczego

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
jednostki naukowo-dydaktyczne oraz inne prowadzące ośrodki hodowli zwierzyny;

Raz w roku do 30 sierpnia 2019 r. za łowiecki rok gospodarczy 2018/2019 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Łowiectwo.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.26
Do góry