Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
jednostki zaliczone do sektora instytucji rządowych i samorządowych zgodnie z zasadami ESA
Źródło danych:
Systemy finansowo-księgowe jednostek zaliczonych do sektora instytucji rządowych i samorządowych zgodnie z zasadami ESA

JIR SFK 01 - dane z zakresu realizowanych projektów partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), zgodnie z ich definicją w rozumieniu przepisów polskich lub zasad Komisji Europejskiej - Eurostatu

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
jednostki zaliczone do sektora instytucji rządowych i samorządowych zgodnie z zasadami ESA;

Raz w roku do 16 marca 2018 r. za rok 2017 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
jednostki zaliczone do sektora instytucji rządowych i samorządowych zgodnie z zasadami ESA;

Raz w kwartale do 15 maja 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 16 sierpnia 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 15 listopada 2018 r. za trzy kwartały 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.19, 1.65.20.
Do góry