Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Instytut Badawczy Leśnictwa
Źródło danych:
Państwowy monitoring środowiska Instytutu Badawczego Leśnictwa

IBL PMŚ 01 - dane dotyczące stanu zdrowotnego lasów, uszkodzenia drzew, dane z państwowego monitoringu środowiska

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Instytut Badawczy Leśnictwa;

Raz w roku do 30 sierpnia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
bezpośredni dostęp do bazy danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Zagrożenia i ochrona lasu.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.03
Do góry