Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
EU-SILC-I - europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz indywidualny

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
osoby w wieku 16 lat i więcej w gospodarstwie domowym;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie (0,1 %)
Raz w roku od 3 kwietnia do 15 czerwca 2018 r.;

dobrowolne
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad bezpośredni;
ankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Aktywność ekonomiczna. Cechy demograficzne osób. Dane identyfikacyjne. Deprywacja materialna członków gospodarstw domowych. Dochody gospodarstw domowych. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Kontakty społeczne. Opieka zdrowotna członków gospodarstw domowych. Podatki i składki od dochodów osiąganych przez gospodarstwa domowe. Rozchody gospodarstw domowych. Stan zdrowia członków gospodarstw domowych. Subiektywny dobrobyt. Wykluczenie społeczne. Wykorzystywanie samochodu służbowego w celach prywatnych. Zaufanie do ludzi i instytucji.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Data urodzenia. Imię. Płeć. Zawód wykonywany w aktualnym/ostatnim miejscu pracy.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.25.17, 1.25.08.
Do góry