Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Źródło danych:
System informacyjny Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

GIJHARS SI 01 - dane dotyczące gospodarstw rolnych i powierzchni ekologicznych użytków rolnych, z certyfikatem i w okresie przestawiania

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;

Raz w roku do 31 lipca 2018 r. według stanu na 31 grudnia 2017 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci papierowej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Rolnictwo ekologiczne.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.03
Do góry