Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
EU-SILC-G - europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz gospodarstwa domowego

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
gospodarstwa domowe;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie (0,2%)
Raz w roku od 3 kwietnia do 15 czerwca 2018 r.;

dobrowolne
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad bezpośredni;
ankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Aktywność ekonomiczna. Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Charakterystyka gospodarstw domowych. Dane identyfikacyjne. Deprywacja materialna członków gospodarstw domowych. Dochody gospodarstw domowych. Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Migracje. Obciążenie respondentów. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Opieka nad dziećmi w wieku 0-12 lat. Placówki edukacyjne i wychowawcze. Podatki i składki od dochodów osiąganych przez gospodarstwa domowe. Rozchody gospodarstw domowych. Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych. Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Data urodzenia. Imię. Kraj obywatelstwa. Nowy adres gospodarstwa domowego. Orzeczenie o niepełnosprawności członków gospodarstw domowych. Płeć. Poziom wykształcenia. Stan cywilny.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.25.08
Do góry