Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący liczebności zwierząt gatunków chronionych

GDOŚ LZGCH 01 - dane dotyczące wybranych gatunków zwierząt chronionych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
regionalne dyrekcje ochrony środowiska;

Raz w roku do 26 kwietnia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;

Raz w roku do 31 maja 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Zwierzęta chronione.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.07
Do góry