Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Źródło danych:
System informacyjny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

GDDKIA SI 01 - dane dotyczące ruchu drogowego

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad;

Raz w roku do 31 października 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Sieć drogowa.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.48.17
Do góry