Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Źródło danych:
Centralny system ewidencji drogowej

GDDKIA SEDC 01 - dane dotyczące sieci drogowej

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad;

2 razy w roku do 12 lipca 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r. - dane wstępne, do 3 października 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r. - dane ostateczne;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Sieć drogowa.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.48.17
Do góry