Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Centralny Zarząd Służby Więziennej
Źródło danych:
Centralna Baza Danych Osób Pozbawionych Wolności

CZSW CBDOPW Noe.NET 01 - dane dotyczące tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych poddanych terapii w związku z uzależnieniami, poddanych badaniom

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Centralny Zarząd Służby Więziennej;

Raz w kwartale do 10 kwietnia 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 10 lipca 2018 r. za II kwartał 2018 r., do 10 października 2018 r. za III kwartał 2018 r., do 10 stycznia 2019 r. za IV kwartał 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Sprawiedliwości
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Sprawy inne.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.04
Do góry